Öğr.Gör. Z. Duygu ESEN

Öğr.Gör. Z. Duygu ESEN

İstanbul’da doğdu. İlk müzik derslerine Ohannes Barsamyan’dan piyano dersleri alarak başladı. Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümünü kazandıktan sonra piyano derslerine  Mari Barsamyan ile devam etti ve 1990 yılında pekiyi derece ile mezun oldu. Mezun olduğu yıl Ç.Ü. Devlet Konservatuvar’ında  Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı.1991-92 Öğretim yılında Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programını kazanarak Prof. Boguslaw Wodka ile çalıştı.1994 yılında pekiyi derece ile mezun oldu.Günümüze kadar  çok sayıda sanatsal  faaliyetlere katılmış, bir dönem Piyano Anasanat Dalı başkanlığı ve Konservatuvar Kurulu üyeliği yapmıştır. Çalışmalarına halen aynı kurumda Öğr. Gör. olarak devam etmektedir.