Yarışma Katılım Şartnamesi

1.Yarışma 02-03 nisan 2019 tarihleri arasında Adana’da yapılacaktır.

2.Yarışmada belirtilen yaş gruplarına uyan ve Türkiye’de  ve yurtdışında profesyonel piyano eğitimini alan (Konsevatuvar, Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Fakültesi vs.) veya uluslararası piyano yarışmalarında derece almış olan

* T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklu genç  piyanistler katılabilecekler.

*Adayların yarışma diplomalarını diğer katılım belgeleriyle beraber göndermeleri gerekmektedir.

3.Yarışmanın tüm kategorilerde katılacak adayların tüm programı ezber çalmaları zorunludur.

4.Jüri:

           -Yarışmada dereceye layık katılımcı bulamayabilir.

          - Yarışmada herhangi bir derece iki katılımcı arasında paylaştırabilir.

          -Yarışmada Özel ödül ve mansiyonlar verilebilir.

5.Yürütme kurulu tüm kategorilerde ve aşamalarda ses ve görüntü kaydı yapacaktır. Yapılan kayıtların kullanımı ve mülkiyet hakkı saklı tutulur. Katılımcılar bu kayıtlar üzerinde herhangi bir ücret ve hak talep edilemez.

6.Yürütme kurulu izni dışında hiç kimse festivalin ve  yarışmanın yapılacağı salonda ses ve görüntü kaydı yapamaz.

7. Tüm katılımcıların yol-konaklama-yemek masrafları kendilerine aittir.

8.Çalınacak eserlerde tekrar (röpriz) yapılamayacaktır.

9. Yarışmacıların çalacakları eserlerini başvuruyla birlikte rhapsody_competition@hotmail.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

10. Jüri katılımcıların performanslarını durdurma, programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Her türlü karar yetkisi jüri üyelerine aittir.

11. Yarışmaya katılacak adayların başvuru formları 01 Ocak - 15  Şubat 2019  Cuma günü saat 17:00’a kadar aşağıdaki eklerle birlikte Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mailine rhapsody_competition@hotmail.com göndermeleri gerekmektedir.

12.Tüm aşamalar halkın izlemesine acık  olacak.

  • Jüri üyeleri kendi öğrencilerinin performans değerlendirmesinde puanlama yapmayacak olup adayın değerlendirmesi diğer jüri üyeleri tarafından yapılacaktır
  • Jüri kararlarına ve yarışma sonuçlarına itiraz kabul edilmez.

 

 

-Özgeçmiş

- Nüfus cüzdanın veya pasaport fotokopisi

- Öğrenci belgesi veya diploma fotokopisi

- Fotoğraf

- Başvuru Formu

-Çalınacak eserlerin notaları

- Çukurova Üniversitesi Okul Aile Birliği’nin hesabına:

ZİRAAT BANKASI Ç.Ü.ŞUBESİ

Hesap No:44434942-5001

İBAN :TR94  0001 0016 9044 4349 4250 01

 300 TL yatırıldığını gösteren dekont